Hem

Vi skapar dialog om effektiv integration

Högre försvarsvilja för personer med utländsk bakgrund


Viljan att strida och riskera livet för Sverige är högre bland personer i utsatta områden jämfört med övriga svenskar. Enligt en undersökning från Järvaveckan.

     Intressant rapport från Delmi


       Effekter av en tidig och intensiv

     arbetsmarknadspolitisk insats

100 000 har lärt sig

svenska via Lingio

10 tips att maximera integrationen 


I

Läs bloggen